top of page
  • Wonderwood

diy drivskap av gamle vinduer // diy mini greenery of old windows

Det kribler i fingrene etter å så og plante ute, men foreløpig er det litt tidlig for det her på Østlandet. Det er fremdeles netter med minusgrader og sarte tomatplanter og erteblomster bukker fort under for nattefrosten. Et lite drivskap er fint å ha for å venne plantene til livet utendørs. Når det i tillegg kan bygges av gjenbruksmaterialer fra tidligere prosjekter er det midt i blinken!

_____________________________________________________________________________

I can`t wait to plant and sow seeds in my garden, but in April and sometimes May it`s still freezing temperatures during the night in Norway. I wanted to make a mini greenery to my tomatoplants to be able to move them outdoors and give them a bit of warmth during spring time. With recycled materials and old farmhouse windows I made this mini greenery.

Har du lyst til å lage ditt eget, får du fremgangsmåten her:

Planer området drivskapet skal plasseres på og støp en ramme av murstein. Disse flotte steinene ble funnet under kategorien "gis bort" på Finn.no.

_____________________________________________________________________________

How to make:

Cast a brick foundation. Someone in my neighborhood was giving away these lovely red bricks.

Reisverket bygges av lekter 48 x 48 mm. Jeg festet bredere trevirke til bakveggen for å gjøre drivskapet mer stabilt og for å sikre det ordentlig til veggen.

______________________________________________________________________________

The framing was made by 48 x 48 mm materials. I reinforced the framing at the back using larger materials to make the greenery more stable and secure it to the wall.

I alle sammenføyninger brukte jeg vinkeljern i tillegg til skruer.

Jeg festet oppheng til en hylle ved å skru fast treklosser og legge en en list tvers over.

Jeg ønsket kun èn hylle, slik at tomatplanter og andre vekster som vokser seg store har plass under hyllen.

_________________________________________________________________________

In all joints I used both screw ans brackets.

I only wanted one shelf in my mini greenery so my tomato plants have space to grow.

Mal reisverket og sett inn vinduene, ett på hver side og 2 foran til dører

Sidevinduene festet jeg med skruer, mens dørene ble festet med hengsler

________________________________________________________

Paint the framing and insert the old windows, one on each side and two as front doors.

I attached the side windows with screws and the two front doors with hinges

Legg tak med takstein. Fest en tverrstolpe til veggen bak og fest lekter som taksteinen kan henge i. Legg i plank til hylle.

___________________________________________________________________

Build a roof with roof tiles.

Insert planks for a shelf.

Her kan tomatplantene flytte inn allerede nå.

___________________________________________________________________________

My tomato plants have already moved in

Håper du ble inspirert til å lage noe av gjenbruksmaterialer selv

I hope you are inspired to make sometihing using recycled materials

Take me back

to Wonderwood

Recent Posts
bottom of page