top of page
  • Wonderwood

upcycle krakk // upcycled foot stool

(Innlegget er sponset

Sponsored post)

Se hvordan du kan forvandle en gammel sliten krakk til noe du kan hvile beina på eller bruke som et lite sidebord til kaffekoppen

 

Learn how to transform an old beat up foot stool into a beautiful place to rest your feet or place your cup of coffee

Dette var utgangspunktet; en krakk som har fungert som alt fra malekrakk til ekstra-bord i hagen, noe den også bar preg av...

 

This old foot stool had served as everything from painters stool to garden tabel...

Jeg startet med å fjerne setet på krakken og pusse den med en pussemaskin for å fjerne all løs maling

 

I started with removing the seat and sanding the stool with a sanding machine

Deretter malte jeg krakken med to strøk maling og tvinnet første runde av lærtråd rundt toppen av krakken

 

I gave the stool two coats of paint and twisted the first section of the leather cord around the top of the stool

Jeg tvinnet tilsammen 5 seksjoner med lærtråd rundt stolsetet

 

I twisted five sections of leather cords around the stool seat

Deretter tvinnet jeg to seksjoner med lærtråd i motsatt retning.

Jeg sparklet og malte også hullene etter det opprinnelige setet, dette kunne jeg med fordel ha gjort før jeg startet arbeidet med tvinningen av lærtråden.

 

I then twisted two sections of leather cord in the opposite direction.

I also filled the holes from the old seat, as I could have done before I started the weaving with the leather cords.

Lærtråden jeg brukte er av ekte semsket skinn. Den er veldig solid og jeg liker den naturlige fargen på læret

 

The leather cords I used is suede. Its very solid and I really like the natural color of the leather

For å gjøre krakken ekstra sterk og for å gjøre den litt mer spennende med blandede materialer, flettet jeg tvinnet bomullstråd i den midlte delen av setet

 

To make the stool xtra solid and to make it a bit more interesting using mixed materials, I braided cotton rope in mid section of the seat

Nå har krakken fått nytt liv som sidebord i stua. Jeg synes det er så gøy når ting som egentlig er klar for søpla, kan få nytt liv og nye funksjoner med enkle midler

 

The stool is now serving as a side table in my livingroom. I love it when furniture that really belongs in the trash, get new life and new function

Håper du også føler deg inspirert til å gjenbruke og oppdatere gammelt til nytt

 

Hope you feel inspired to reuse and upcycle old to new

Take me back

to Wonderwood

Recent Posts
bottom of page