top of page
  • Wonderwood

diy smykkeskrin IKEA HACK // diy jewelry box IKEA HACK

Har du lyst til å lage en personlig julegave fra scratch?

Da bør du skynde deg til IKEA før jul, for dette smykkeskrinet er en skikkelig IKEA hack.

Do you want to diy a beautiful Christmas gift this year?

Then you better hurry to IKEA, because this jewelry box is a real IKEA hack.

Slik gjør du det:

How to:

STEP 1:

Materiale: Materials:

2 x Ribba rammer 2 x Ribba photo frames

Putetrekk Sanella 50 x 50 cm Pillow case Sanella 50 x 50 cm

2 x hengsler 2 x hinges

Saks Scissors

Lim/decopagelim Glue/Mod podge

Linjal Ruler

Papp Cardboard

Knott/håndtak Knob/handle

________________________________________________________________________________

STEP 2:

Fjern glass og bakplate fra rammene og mal rammene i ønsket farge. Jeg kjøpte hvite Ribba-rammer som jeg malte lys grå.

Remove the glass and the backboard of the frames and paint the frames in desired color. I bought white Ribba frames that I painted in a light grey color.

STEP 3:

Klipp opp putetrekket slik at du sitter igjen med bakstykke og forstykke på trekket separat

Cut the pillow case so the fabric in the front and the back of the pillow case is separated

____________________________________________________________________

STEP 4:

Bakplaten fra den ene rammen skal brukes som bunn i smykkeskrinet. Fjern oppheng og støtte fra bakplaten. Mål opp og klipp ut en bit av stoffet som skal dekke bakplaten

The backboard from one of the frames will be used as the bottom of the jewelery box. Measure and cut out a piece of the fabric to cover the backboard

STEP 5:

Dekk bakplaten med lim på den ene siden og lim fast stoffet

Cover one side of the backboard with glue and attach the fabric

_______________________________________________________________________________________

STEP 6:

Legg den stoffkledte bakplaten ned i den ene rammen. Vil du være på den sikre siden kan du lime den fast. Jeg gjorde ikke det, da jeg synes den satt godt fast uten lim.

Place the fabric covered backboard into one of the frames. You can secure it with glue if you like, but I think it`ll stick without gluing

STEP 7 and 8:

Del alle tre svampene. Mål opp svampene i tre like store deler og klipp med en skarp saks eller skjær med kniv

Cut all the sponges in three equally large pieces. Measure and cut using a sharp scissor or a knife

STEP 9 and 10:

Klipp stoffet slik at det passer rundt svampbiten. Lim stoffet rundt hver enkelt svampbit.

Cut the fabric so it fits around the piece of sponge. Glue the fabric around the sponge.

STEP 11:

Plassere alle svampbitene etter hverandre i smykkeskrinet. Dette utgjør ring eller øredobbholdere.

Place all the fabric covered sponge pieces in the jewelery box. This makes holders for rings or earrings.

______________________________________________________________________________________

STEP 12:

Mål til og klipp en stimmel av papp som skal plasseres langs med svampebitene for å dekke til endene på svampene

Measure and cut a strip of cardboard that will be placed along the sponges to cover up the end of the sponges

STEP 13:

Kle pappstrimmelen med stoff

Cover the strip of cardboard in fabric

_________________________________________________________________________________________________

STEP 14:

Lim pappstrimlen til endene av svampene for å skape et skille i smykkeskrinet

Glue the fabric covered cardboard to the ends of the sponges

STEP 15:

Finn frem små hengsler og skruer

Find your hinges and screws

_____________________________________________________________________________________________

STEP 16:

Skru hengslene til smykkeskrinet

Screw the hinges to the jewelerybox

STEP 17:

Åpne smykkeskrinet og lim glasset fast på innsiden av lokket

Open the jewelrybox and glue the glass to the inside of the top frame/lid

_________________________________________________________________________________________________

STEP 18:

Lim på en liten knott/håndtak på lokket av smykkeskrinet. Jeg brukte en tykk ring til håndtak

Attach a knob/handle to the top of the jewelery box

Take me back

to Wonderwood

Recent Posts
bottom of page