top of page
  • Wonderwood

diy rustikke origami hjerter // diy rustic origami hearts

Disse origami hjertene er super-enkle å brette og passer fint på Alle hjerters dag.

Jeg brukte papir fra en interiør-katalog med rustikke bilder av betong og rust i blå-grå toner. Slik gjør du:

These origami hearts are easy to make and makes perfect decoration on Valentines.

I used paper from a rustic interior catalog. Here`s how to make them:

1. Klipp til et kvadratisk papir i ønsket størrelse

2. Brett papiret i to, fra topp til bunn

3. Brett papiret i to fra høyre til venstre

4. Brett toppen av papiret til det møter midtstreken av kvadratet

5. Brett deretter bunnen av papiret til spissen møter toppen av papiret

6. Brett høyre side av papiret diagonalt opp

7. Gjenta det samme på venstre side

8. Snu hjertet rundt og brett inn de små tuppene på begge sidene av hjertet

9. Brett også inn de små tuppene på toppen av hjertet

//

1. Use a square paper in wanted size

2. Fold paper in half, top point to bottom point

3. Fold paper in half, right point to left point

4. Unfold. Fold top point to meet paper crease

5. Fold bottom point to meet top

6. Fold right side up diagonally

7. Repeat on the right side

8. Turn the heart with backside up. Fold side points in half

9. Fold top points in half

God Alle hjertes dag!

Happy Valentines!

Take me back

to Wonderwood

Recent Posts
bottom of page